• Opptak

    24/03/2015

    Fristen på søknad om barnehageplass til hovedopptaket i august er 1.mars.  Utover dette gjøres det kontinuerlig opptak i løpet av året dersom det er ledig plass.Vi har samordnet opptak med Ski kommune, alle sender søknad til kommunen for registrering på foreldreportalen https://ski.ist-asp.com/skipub/login.htm