Ansatte

Trygt og godt for stort og smått

  ( 09/04/2014 )

   Jettegrytas arbeid bygger først og fremst på trygghet. For oss er det viktig at foreldrene føler trygghet og tillit til barnehagen. Et godt samarbeid med foreldre vektlegges fra første møte med barnehagen. Gjennom foreldrenes trygghet bygges også barnas trygghet og trivsel, som er en forutsetning for utvikling og læring

  Det viktigste barn lærer i barndommen er å forholde seg til andre. Vi jobber bevisst og tett med å bygge gode fellesskapsfølelser. Derfor står lek og vennskap, samspill og kommunikasjon, sentralt i våre planer for arbeidet. De voksnes ulike ressurser er med å krydre hverdagens innhold, med:
   -forming
   -sang/dans
   -fysisk aktivitet
   -friluftsaktiviteter

  Hovedmål:
  1. Alle barn i Jettegryta skal ha minst en venn.
  2. Barna skal ha med seg gode opplevelser og minner i ryggsekken fra Jettegryta.