Voksne
  • Bjørnehiet

    03/04/2014

    Bjørnehiet er småbarnsavdelingen i Jettegryta Barnehage. Her har vi 9 barn i alderen 1-3 år.