Jettegryta barnehage

Ansatte
  • Trygt og godt for stort og smått

    09/04/2014

     Jettegrytas arbeid bygger først og fremst på trygghet. For oss er det viktig at foreldrene føler trygghet og tillit til barnehagen. Et godt samarbeid med foreldre vektlegges fra første møte med barnehagen. Gjennom foreldrenes trygghet bygges også barnas trygghet og trivsel, som er en forutsetning for utvikling og læring

  • Følg oss på facebook

    23/05/2013